Med fokus på friluftsliv

Vårt hovedfokus gjennom hele året er natur, miljø og teknikk

Hovedmål:

Gjennom leik og aktiviteter ute skal barnehagen bidra til å utvikle nysgjerrighet og naturglede hos barna, og lære barna å bli selvstendige og oppleve mestring.

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider. Barna skal bli kjent med og få forståelsen for planter, dyr og landskap, og vi opplever endringene gjennom årstidene. Barna skla kunne undre seg over mangfoldet i naturen og filosofere over naturens små  og store undre. her på naturskjønne Tjønnstuggu ligger mulighetene rett utenfor døra. Vi spenner på oss skiene utenfor døra, får besøk av ekorn og småfugler på bordet, og leser om linerla som har rede med egg ope under taket utenfor kontorvinduet. Vi opplever, og lærer underveis - i den uformelle læresituasjonen. Vi ønsker at barna som går over til skole fra oss skla ha lært at de kan mestre, bare de prøver. Det gir selvtillit å vite at en kan mestre nye situasjoner, og det lærer vi når vi er aktive ute i naturen.

Hele året får vi oppleve mangfoldet av aktiviteter, endringer og utfordringer i naturen tett innpå oss. Natur, miljø og teknikk er derfor et fagområde som naturlig er en del av barnehageåret i Tjønnstuggu Friluftsbarnehage. vi øsnker også å gi mange opplevelser som knytter natur og teknikk tett sammen, som blant annet med fisking ved Glinsettjønna eller klatring i Klatreberget. Disse mange opplevelsene mener vi former det unikt gode som Tjønnstuggu Friluftsbarnehage tilbyr barna.