Barnehagens eierform og kort historikk

Barnehagen er foreldreeid

Barnehage eier er Reppe Foreldrelag som består av foreldrene i barnehagen. Alle med barn i Tjønnstuggu Friluftsbarnehage er andelseiere i barnehagen

Barnehagen ble startet opp i 2000 og leier lokaler av Ranheim skiklubb. Vi hadde jubileumsfeiring i oktober 2010 med over 150 mennesker tilstede for å feire barnehagen. Den gang barnehagen ble startet opp var det foreldre fra Motbakken barnehage (småbarnsbarnehage) som trengte plass til sine storbarn. Med det ble områder undersøkt og Tjønnstuggu på Reppe ble den utvalgte plasseringen for å starte barnehage for barn i alderen 3 til 6 år. Dermed var Reppe foreldrelag startet og en mengde dugnadstimer senere har vi i dag en herlig plass for 17 barn i alderen 3 til 6 år. I 2014 ble Tjønnstuggu Friluftsbarnehage godkjent for barn i alderen 1 til 6 år.