Informasjon om foreldrebetaling, moderasjon og kostpenger

Foreldrebetaling er referert til i barnehagens vedtekter punkt 19 "Oppholdsavgiften"

Foreldrebetaling:

 Informasjon om foreldrebetaling, moderasjon, kostpenger og turpenger

 

Se forøvrig Trondheim kommunes sider kom betaling barnehage http://trondheim.kommune.no/barnehage/pris/