Tjønnstuggu friluftsbarnehage er nå godkjent som 0-6 års barnehage

Tjønnstuggu friluftsbarnehage er nå utvidet til en barnehage for barna i alderen 0-6 år. Vi deler barnegruppa og finner de til en hver tid beste sammensetningene sånn at alle barns behov nås. Vi forsøker å få mest mulig friluftsliv, turer og opplevelser for alle. For de aller eldste blir det ofte mye, for de aller yngste er det ofte nok med nærmiljø og barnehageliv.