Ny Rammeplan for barnehagen

Den nye rammeplanen gjelder fra 1.8.2017 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/