Ønsker du barnehageplass?

Ta kontakt dersom du søker barnehageplass eller søk via Trondheim kommunes hjemmeside. Vi kan ha ledige barnehageplasser og imøteser henvendelse ift barnehageplasser i løpet av hele året.

"Vi skal gi barna gode opplevelser i naturen hver dag gjennom hele året"