Tjønnstuggu barnehage har fått godkjenning for barn 0 til 6 år. Ta kontakt om du er interessert i barnehageplass!