Med fokus på friluftsliv

Vårt fokus er friluftsliv og å realisere rammeplanen gjennom aktiv bruk av naturen